Změna velikosti písma
Velikost písma
Vyhledat kód

Vše o kulečníku - Nastavení TIMERU

Programování

TIMER 3 - 22 B

Programování:

Pro potřebu programování otočíme levým klíčem do polohy „INSTALATIONS“. Následuje šest možností k naprogramování.

  1. Celkový stav
  2. Cena jednotky hry
  3. Označení měny
  4. Minimální inkasovaná částka
  5. Hodinová sazba I
  6. Hodinová sazba II ( klubová )

Pro změnu programů ( 1 - 6 ) slouží tlačítko „TARIF“ a pro změny v jednotlivých bodech slouží skrytá tlačítka „+“ a „-“ .

1. Celkový stav (c..........354)

Za písmenem „C“ jsou číslice, které ukazují celkový stav počítadla od posledního vynulování. Stav na počítadle je nutno vynásobit nastavenou „Cenou jednotky hry“. Toto počítadlo si pamatuje 0 - 99999 her. Pro vynulování celkového stavu stiskneme tlačítko „-“.

2. Cena jednotky hry (ooo.........1)

Tímto rozumíme množství peněz na jeden časový interval hry. Možnosti nastavení jsou od 0.09 do 100. Tato hodnota znamená o jakou jednotku ( v Kč ) se bude zvětšovat odehraná částka. Pro nastavení se používají tlačítka „+“ a „-“. Do bodu 3. se dostaneme zmáčknutím tlačítka „TARIF“.

3. Označení měny (ooo.........P)

Tento symbol je zobrazen na displeji u částky, která se má inkasovat od hráče. K dispozici jsou tyto symboly: C, d, E, F, L, P, S, t, Y nebo se žádný symbol nepoužije. Volba symbolu se provádí pomocí tlačítek „+“ a „-“. Do bodu 4. se dostaneme zmáčknutím tlačítka „TARIF“.

4. Minimální inkasovaná částka (oo..........1)

Je to pevná částka, která se okamžitě připíše na počítadlo. Jakmile je otevřena skříňka s koulemi Zde lze nastavit až 15 různých hodnot. Nejlépe se ovšem osvědčilo , byl -li tentoparametr nastaven na stejnou hodnotu, jako je nastavena „Cena jednotky hry“.

5. Hodinová sazba I (o...........50)

Zde nastavíme námi požadovanou sazbu za 1 hodinu hry na kulečníkovém stole. Např. 50,- Kč/hod.

6. Hodinová sazba II ( klubová ) (o. .........50)

Tato sazba se používá pro klubové hráče. Může být nastavena na nižší hodnotu než je sazba I. Nemáte-li však důvěru ve váš obsluhující personál, je lepší ponechat tuto sazbu ve stejné výši jako je sazba I.

Foto - Programování
hot line: 777 862 263